Opslagverzekering | Oomen Verhuizers
Opslagverzekering
0,00 €
Tarieven zijn per maand of gedeelte van een maand, en zijn inclusief 21% assurantiebelasting. De verzekering wordt automatisch stopgezet bij beëindiging van de opslag.
0